چهارشنبه12/مهر/1402

به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشاني و ايمني ؛شهردار و رياست محترم  شوراي اسلامي شهربه همراه مسئول روابط عمومي شهرداري  از محل ساختمان و

تجهيزات آتش نشاني بازديد نمودن و اين روز را نيز به آقاي تعمت ا.. صفري  آتش نشان شهر تبريك گفتند. در اين ديدار گزارشي از اقدامات اخيري كه توسط شهرداري در راستاي به سازي و نوسازي ساختمان و خريد تجهيزات جديد صورت گرفته ارائه گرديد.

در پايان اين ديدار به مناسبت تجديد ميثاق با آرمان هاي شهدا بر  سر مزار شهداي گمنام بيدخت حضور يافتند.