چهارشنبه26/مرداد/1401

شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع کاملاً محقق شود:گزارش فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته جهت استقبال از بهار شهرداري بيدختآگهي مزايده اجارهدر طول ده سال گذشته شهر بیدخت با تغییر الگوی کشت سعی نموده با کاشت نهال های مثمر و مقاوم به خشکی با توجه به شرایط آب وهوایی منطقهتعرفه عوارض سال 1400شهرداري پس از طي مراحل قانوني ، تصويب نهايي قرار گرفته و در سال1400 ملاك عمل خواهد بود.آگهي تجدید مزايده اجارهدر ادامه مراسمات و جشن هاي  چهل ودومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامی پروژه بزرگ مجتمع دامداری زین آباد بیدخت با حضورمسئولین شهرستانی کنگ زنی شد.