یکشنبه30/خرداد/1400

به مناسبت گراميداشت هفتم مهر روز آتش نشاني و خدمات ايمني آقاي مهندس قرباني فرماندار محترم شهرستان از ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بيدخت بازديدبه استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر شهرونداني كه تا پايان 99/7/30 نسبت به پرداخت عوارضات متعلقه اقدام نمايند مشمول 20 درصد تخفيفبه مناسبت هفتم مهر روز آتش نشاني و خدمات ايمني با اهداي لوح  تقدير و هديه از زحمات آقاي نعمت الله صفري و پرسنل شهرداري كمكي آتش نشاني قدرداني گرديد.در راستای ایمن سازی معابر و آشکار سازی سرعت گیر های سطح شهر، رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت گیر ها انجام گرفت.در هفته دفاع مقدس هستیم و شما بعنوان یک نفر رزمنده که در جبهه ها حضور داشتید اگر خاطره ای دارید بفرمائید :همزمان با هفته دفاع مقدس تمثال شهداي شهر بيدخت برروي تابلوهاي خياباني كه به نام شهدا نام گذاري شده بود نصب گرديد.به مناسبت هفتم مهر ماه ؛شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهربه همراه جمعي از كاركنان شهرداري  ضمن بازديد از ساختمان و تجهيزات آتش