دوشنبه03/آبان/1400

مهندس معتمدیان استاندار محترم به همراه معاونین و مدیران کل استان به  شهر بیدخت سفر نموده و در محل گلزار شهدای گمنام مورد استقبال جمعی از شهروندان محترم بیدختی و مسئولین قرار گرفتند.

در این مراسم مهندس میر بیدختی شهردار بیدخت ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی وارائه گزارشی از وضعیت فعلی شهر و شهرداری درخواستهای از قبیل تامین قیر رایگان ، سیمان مصرفی پروژه ها، تامین اعتبارتکمیل میدان ورودی شهر، تکمیل پروژه آب شرب شیرین شهر، تکمیل المان و پارک شهدای گمنام، واگذاری اراضی خدمات عمومی مسکن مهر ،روشنایی معابر و... خدمت استاندار محترم به صورت کتبی و شفاهی ارائه نمودند
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدخت.