دوشنبه11/مرداد/1400

گزارش تصویری حضور آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان رضوی به شهر بیدخت