دوشنبه04/مهر/1401

این شهرداری در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه 99/10/08 شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود

237085 مترمربع در قالب 113 واحد مجزا دامداری حدود 2000 متر مربعی به بهای کل 65.198.375.000 ریال از طریق مزایده کتبی به متقاضی واجد شرایط ذیل اقدام نماید

-نرخ پایه مزایده هر مترمربع 275.000 ریال می باشد.

-کلیه هزینه های کارشناسی و صدور اسناد مالکیت و هزینه های انشعابات و سایر بر عهده خریدار می باشد.

- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 3.500.000.000 ریال (واریز به حساب یا ضمانت نامه بانکی معتبر)

-متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09122127139 تماس حاصل فرمایند.

-ارائه مجوز از جهاد کشاورزی و مدارک هویتی در پاکت الف الزامی میباشد.

-آخرین مهلت ثبت نام 1400.4.26

-بازگشایی پاکت الف 1400.4.27

- اعلام برنده حداکثر تا 1400.5.3

میر بیدختی

شهردار بیدخت

*-فایل اطلاعات تکمیلی: