دوشنبه11/مرداد/1400

در هفته دفاع مقدس هستیم و شما بعنوان یک نفر رزمنده که در جبهه ها حضور داشتید اگر خاطره ای دارید بفرمائید :به مناسبت هفتم مهر ماه ؛شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهربه همراه جمعي از كاركنان شهرداري  ضمن بازديد از ساختمان و تجهيزات آتشقابل توجه مالكين محترم محدوده بين كمربندي و خيابان شهيد حسيني(امامت سابق) تا خيابان گلزار شهدابر اساس اولويت بندي انجام شده روكش آسفالت معابر فرعي محله نوسازي شهر توسط شهرداري در حال انجام است.پیام وزیر کشور به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی/پوشش خدمات آتش نشانی به شهروندان به ۹۱با دعوت شورای اسلامی شهر جناب سرهنگ قربانی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان در جلسه مورخ 99/6/17 شورای اسلامی شهر حضور یافت