سه شنبه06/مهر/1400

شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر وخدمات عمومی و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاي سبز كل معابرقابل توجه شهروندان محترم بیدختباتوجه به گرمی هوا وعدم رعایت توصیه های بهداشتی توسط برخی از شهروندان ورهاسازی فاضلابهای خانگی به معابر وازطرفی نارضایتی وگلایهاين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد:همشهريان گرامی،

در راستاي صيانت از حقوق شهروندي مراجعين و جلوگيري از اتلاف وقت، جدول رسيدگي به شكايات كه شرح وظايف هر اداره را مشخص نموده است به شرح زير جهت اطلاع اعلام مي گردد.اين شهرداري در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر بيدخت نسبت به فروش يك قطعه زمين تجاري به مساحت 449/34 متر مربع واقع در حاشيهمعرفی نرم افزار تلفن همراه 141