شنبه27/دی/1399

به اطلاع همشهریان محترم می رساند حسب اعلام  فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان گناباد در راستای طرح ترخیص موتورسیکلت های که از

سال ۹۸ و ما قبل در پارکینگ ها توقیف می باشند تسهیلات ویژه تا مورخه 1399/10/7 اعمال میگردد که به شرح زیر می باشد .

1-  ترخیص موتور سیگلت حتی بون داشتن قبض پارکینگ و مدارک موتورسیگلت وبا ارائه مدارکی مبنی بر مالکیت موتورسیکلت .
2-عدم نیاز به پرداخت خلافی موتورسیکلت و هزینه پارکینگ با 50%تخفیف.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدخت.