سه شنبه06/مهر/1400

با پيگيري شهرداري و برابر توافقنامه في مابين شهرداري و اداره كل راه و شهر سازي استان از محل قير هاي تحويلي شركت باز آفريني شهري ايران 12500 متر مربع  از معابر بافت قديم آسفالت مي گردد.اطلاعیه مهم دریافت سهمیه سوخت جهت وانت بارهاسازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي در راستاي فعاليت‌هاي متنوع خود در جهت نوسازي ناوگان باري كشور و استفاده از كليه ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در قوانين احكاممجموعه بازي كودكان پارك گلها با اجراي كف پوش و تعويض مجموعه فلزي و نصب مجموعه بازي پلي اتيلن استاندارد سازي شد.آگهی مزایده کتبی فروش زمینروز سوم خرداد 1361 يکي از بارزترين جلوه‌هاي نصرالهي و يکي از مهمترين و زيباترين روزهاي انقلاب اسلامي ايران مي‌باشد. در اين روز شهر مقاوم خيز خرمشهر که پسآگهی مزایده اجاره املاک شهرداری