سه شنبه06/مهر/1400

نیمکت های چوبی بیشترازدرختان جنگل میوه میدهند،چون ریشه در تلاش معلم دارند.پیرو دعوت قبلی جلسه دفترحفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و هئیت امنای شهدای گمنام  بیدخت با حضور بخشدار مرکزی و شهردار در محل شهرداری بیدخت برگزار گردید.اقدامات شهرداري بيدخت جهت مقابله با شيوع ويروس كروناگزارش  اقدامات و فعاليت هاي صورت گرفته جهت استقبال از بهار سال 1399 شهرداري بيدختبرابرمصوبه ستادپیشگیری ازشیوع کرونا شهرداری بیدخت،باتوجه به اینکه صرفاامکان کنترل یک ورودی شهرامکانقابل توجه شهروندان محترم بیدختیطرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا و به منظور قطع موثرتر زنجیره انتقال کرونا از سوی دولت از بامداد جمعه ۸ فروردین به صورت جدی وارد فاز