شنبه10/آبان/1399

به مناسبت گراميداشت هفتم مهر روز آتش نشاني و خدمات ايمني آقاي مهندس قرباني فرماندار محترم شهرستان از ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بيدخت بازديد

نموده، و در نشستي كه با شهردار، نماينده شورا و پرسنل آتش نشاني داشتند؛بر لزوم تقويت واحد آتش نشاني و ايجاد امكانات رفاهي براي پرسنل آتش نشاني تاكيد نمودند.

در پايان از پرسنل خدوم آتش نشاني توسط آقاي فرماندار تقدير بعمل آمد.