شنبه27/دی/1399

ستاد اقامه نماز استان به مناسبت مناسبت ایام ا... دهه فجر در قالب فراخوان شعر، قطعه ادبی، طرح گرافیکی و موشن گرافی ،جشنواره "

از تو می سراییم" را برگزار خواهد نمود.