شنبه27/دی/1399

به مناست سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سليماني ،نصب تصوير اين شهيد والا مقام بر روي بيلبورد شهرداري در ورودي بيدخت