سه شنبه06/مهر/1400

بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی  ورودی بیدخت از سمت جاده  قدیم می باشد، این بلوار بطول تقریبی 800 متر و عرض 34 متر بر اساس طرح ایمن سازی مورد تایید کار گروه

ترافیک شهرستان در حال اجرا می باشد. زیر سازی آسفالت لاین شمالی بلوار قبلا اجرا شده و در حال  حاضر آسفالت لاین جنوبی در دست اجرا می باشد.

همزمان با اجرای آسفالت عملیات کابل کشی تیر های نصب شده با مشارکت شهرداری و مدیریت محترم برق شهرستان در حال اجرا است. در ادامه نیز به سازی آیلند وسط بلوار و تکمیل روشنایی در دستور کار قرار دارد.