چهارشنبه12/مهر/1402

نظر به سیاست های وزارت نفت در خصوص تغییر سبد سوخت مصرفی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور به گازسوز و با عنایت به مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه

سهمیه بندی بنزین به تاریخ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (کارگروه موضوع بند هشت مصوبه هیئت وزیران به شماره ۹۸/۳۰۵۳۸/مات ۵۷۱۹۴ ه مورخ۹۸/۰۸/۲۲)، به آگاهی می رساند به منظور ترغیب ناوگان وانت بار بنزین سوز کشور به مشارکت در طرح رایگان تبدیل به دوگانه سوز و نیز ثبت پیمایش خودرو، مقرر شده است سهمیه کارت سوخت (سهمیه لیتراژی) وانت بارهای تک سوز طی هفت ماه از آبان ماه ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مطابق جدول و ملاحظات بیان شده در ذیل به تدریج کاهش یافته و به معادل سهمیه بنزین وانت بارهای دوگانه سوز (۱۲۰ و ۶۰ لیتر) برسد. لذا ضروری است مالکان وانت بار تک سوز کشور به منظور بهره مندی از سوخت جایگزین، در اسرع وقت در سامانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به نشانی GCR.NIOPDC.IRثبت نام نموده و نسبت به تبدیل رایگان خودرو خود به دوگانه سوز بر اساس زمانبندی اعلام شده به ایشان اقدام نمایند.
1- سهمیه سوخت اعتباری پایه تنها به وانت بارهای دارای پروانه فعالیت معتبراز شهرداری تخصیص می یابد. مالکان وانت بارهای بنزینی شاغل در حمل و نقل عمومی شهرې که سهمیه کارت سوخت آنها پاسخگوی نیاز مصرفی ایشان نمی باشد، برای دریافت سهمیه اعتباری کمافی السابق میتوانند نسبت به ثبت نام پروانه فعالیت در سامانه مدیریت حملبار درون شهری به نشانی UTCMS.IR و دریافت پروانه از شهرداری اقدام نمایند. سهمیه اعتباری از طریق کارت بانکی مالک خودرو و تنها برای پرداخت هزینه سوخت بنزین در جایگاه های سوخت سراسر کشور قابل استفاده است.
2- وانت بارهای دارای پروانه فعالیت معتبر در سامانه فوق الذکر در صورت دریافت اسناد حمل بارشهری (باربرگ) به ازای حمل بارهای انجام شده و یا نصب دستگاه هوشمند سیپاد ( SIPAAD.IR ) و ارسال اطلاعات پیمایش خودرو، از سهمیه سوخت عملکردی به صورت اعتباری برخوردار می شوند. سهمیه عملکردی باقیمانده در کارت در صورت عدم مصرف به ماه های آتی انتقال می یابد.
٣. از واریز سهمیه اعتباری دوره دی ماه ۱۴۰۰، سهمیه اعتباری غیر عملکردی وانت بارهای تک سوز ساماندهی شده دارای پروانه فعالیت) به تدریج کاهش یافته و دریافت سهمیه بیشتر، صرفا با ثبت پیمایش امکان پذیر است. لازم به ذکر است سهمیه سوخت وانت بارهای دوگانه سوز تغییری نخواهد داشت.

لينك ابلاغيه سازمان شهرداري هاي كشور