چهارشنبه30/خرداد/1403

شهرداری بیدخت در نظر دارد بهره برداری از شهرداری بیدخت در نظر دارد دو دانگ سهم شهرداری از ششدانگ هتل و تالار پذیرایی و رستوران کوثر

بیدخت را از طریق مزایده به متقاضیان، به اجاره واگذار نماید. مبلغ پایه اجاره سالیانه دو دانگ سهم شهرداری از کل مجموعه معادل 4،445،000،000 ریال برای یکسال میباشد. لذا متقاضیان جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد تا مورخ 1420/2/14 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09122127139 تماس حاصل نمایند.