جانمایی احداث ۱۰ جایگاه برداشت آب در بیدخت

مدیر امورآب و فاضلاب گناباد گفت: درراستای تأمین آب کیفی شهروندان بیدختی،درجلسه ای باحضور اعضای محترم شورای شهر و شهردار بیدخت نقاطی که امکان احداث جایگاه های برداشت وجود دارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ومقرر شد ۱۰ جایگاه برداشت آب شرب در سطح شهر بیدخت احداث شود . مهندس حیدری نیا افزود این جایگاه ها توسط خیرین ودرقالب نذر آب احداث خواهد شد. وی گفت پس از اجرای این طرح در شهرهای گناباد وکاخک این پروژه در شهر بیدخت اجرایی می گردد.