چهارشنبه08/آذر/1402

از اینجا می توانید با مسئولین ارتباط برقرار کنید.

جهت پیگیری درخواست های قبلی، کد پیگیری خود را در کادر زیر وارد نمایید. 

شهردار شهردار

آقای دكتر علي اكبري
شورای اسلامی شهر شورای اسلامی شهر

آقای مهندس علی اصغری
روابط عمومی شهرداری روابط عمومی شهرداری

آقاي مهندس حسین رضازاده
خدمات شهری خدمات شهری

آقای مهندس علیرضا کاظمی