پنج شنبه03/مهر/1399

شهرداري بيدخت به استناد بند 2 مصوبه مورخه 97/10/24 شوراي شهر، در نظر دارد 2 دانگ هتل و تالار پذيرايي و رستوران و واحدهاي تجاري وابسته

به مجموعه خود واقع در بلوار كوثر را به صورت اجاره و با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري از طريق مزايده كتبي واگذار نمايد.
شرايط مزايده:
مدت اجاره به مدت يكسال شمسي از تاريخ واگذاري مي باشد.
- قيمت پايه پيشنهادي ساليانه مبلغ 1.500.000.000ريال مي باشد.
- واريز مبلغ 100.000.000 ريال به حساب 3100003490002 سپرده پيمانكاران شهرداري نزد بانك ملي بيدخت(بابت سپرده شركت در مزايده
- متقاضيان مي توانند از تاريخ 98/3/7لغايت پايان وقت اداري 98/3/21پيشنهادات خود را به همراه اصل فيش واريزي به حساب سپرده، تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
- ضمناً 4 دانگ هتل و تالار پذيرايي و رستوران در اختيار بخش خصوصي خواهد بود و شهرداري هيچ گونه تعهدي بابت چگونگي بهره برداري مجموعه نخواهد داشت.
- هزينه نشر آگهي و هزينه نظريه كارشناس دادگستري به عهده برنده مزايده مي باشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
- كميسيون در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر در آگهي مزايده، رسيده باشد و يا مشروط و مبهم و يا مخدوش و فاقد فيش سپرده باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- ارائه وثيقه ملكي يا ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ ريالي تأسيسات و تجهيزات تحويلي و اجاره بها، در زمان عقد قرارداد الزامي است.
- قابل ذكر است كه مديريت اداري مجتمع با آقايان اميني و علي اكبري و نظارت شهرداري و مديريت مالي با شهرداري است كه شهرداري در زمان عقد قرارداد اجاره مسئوليت هاي فوق را به برنده برنده مزايده تفويض خواهد نمود.


[widgetkit id="116" name="تالار"]

اطلاعات تماس

آدرس : بيدخت بلوار طالقاني شهرداري بيدخت

کد پستی : 9694146114

تلفن هاي تماس : 1-57332250-051   57334212 -051

فکس : 57332331-051

پست الکترونیک :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید        

سامانه پیامک : 30007971790019

كانال تلگرام :(صرفاجهت نمايش اخبار شهرداري)  https://telegram.me/baydokhtcity