پنج شنبه03/مهر/1399

 به استناد مصوبه  شوراي اسلامي شهر، اين شهرداري در نظر دارد بهره برداري از 4 دانگ جايگاه پمپ بنزين خود را به صورت اجاره از طريق مزايده به

متقاضيان واجد شرايط به مبلغ پايه 285.000.000 ريال واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي تا تاريخ 98/11/27 پيشنهادات خود را به همراه فيش سپرده به شهرداري ارائه نمايند. ضمناً جهت دريافت اطلاعات بيشتر به شهرداري مراجعه يا با شماره تلفن هاي 051-57332251 داخلي 5 و يا شماره تلفن همراه 09122127139 تماس حاصل فرمائيد.

شهرداري بيدخت