دوشنبه10/بهمن/1401

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار

شهرداری بیدخت درنظر دارد به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری، نسبت به شناسایی سرمایه گذار برای پروژه مشارکتی مرمت، بهسازی و احیاء و بهره برداری هتل بوتیک منزل و سراچه حاجی معین واقع در بیدخت، اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران علاقه مند دارای ایده، طرح و توان مالی انجام پروژه دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه پیشنهادات، تا پایان وقت اداری 1400/11/23 به شهرداری مراجعه یا با شماره 09122127139 تماس حاصل فرمایند.