پنج شنبه03/مهر/1399

صبح جمعه دهم اسفند ماه دكتر مهدي جمالي نژاد معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ضمن بازديد از

پروژه هاي مشاركتي شهرداري و بافت تاريخي بر معرفي بيشتر ظرفيت هاي شهر بيدخت جذب گردشگر و سرمايه گذار و بهره گيري از مشاركت بخش خصوصي تاكيد نمودند.

دكتر جمالي نژاد پس از صرف صبحانه كاري در رستوران سنتي هتل مشاركتي شهرداري ، از مجموعه تالار،رستوران ، هتل و بافت تاريخي و همچنين جايگاه سوخت ( پمپ بنزين ) شهرداري بازديد نمودند دكتر بنايي نماينده شهرستان گناباد و بجستان ،دكتر قرباني سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي ، مهندس قرباني فرماندار شهرستان و اعضاي شوراي اسلامي شهر بيدخت نيز حضور داشتند.

[widgetkit id="108" name="بازديددكترجمالي نژاد"]