جمعه16/خرداد/1399

به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني ازكتابخوانان برتر بيدخت تجليل بعمل آمد.

در اين مراسم كه با حضور رياست  و اعضاي شوراي اسلامي ، جناب آقاي مهندس مير بيدختي شهرداري بيدخت، جناب آقاي مظلوم رئيس كتابخانه هاي عمومي شهرستان و كتابداران كتابخانه شهيد هاشمي نژاد حضور داشتند، با اهداي لوح ياد بود و كارت هديه اي از طرف شهرداري و شوراي اسلامي شهر از كتابخوانان برتر بيدخت تجليل بعمل آمد.