جمعه16/خرداد/1399

همزمان با برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین منطقه با شهرداران وبهره داران جایگاه های سی ان جی با اهدای لوحی از مدیران جایگاه های برتر سی ان

جی در سطح منطقه تقدیربعمل آمد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت‌حیدریه: علی نیروئی رئیس روابط‌عمومی منطقه گفت: با توجه به اهمیت موضوع ارائه خدمات مطلوب‌به همشهریان عزیز در جایگاه های عرضه سوخت جلسه هم اندیشی مسئولین منطقه با شهرداران وبهره برداران ومتصدیان جایگاه های عرضه گاز سی ان جی به منظور بحث وتبادل نظر در خصوص بررسی مشکلات وموانع احتمالی در سالن آموزش منطقه برگزار شد.

در ابتدا مهدیزاده رئیس واحد بهداشت ایمنی ومحیط زیست منطقه درقالب پاورپونت آموزشی ضمن بیان موارد ایمنی، اقدامات پیشگیرانه درخصوص حوادث احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی درجایگاه های سی ان جی را همراه با پخش فیلم مستند تشریح وبررعایت موارد ایمنی تاکید نمود.

در ادامه صنعتی رییس سی ان جی منطقه از اهتمام ویژه مالکین و جایگاه داران سی ان جی در استانداردسازی وسوخت‌رسانی بی‌وقفه وایمن با اشاره به رشد روز افزون مصرف سی ان جی و همچنین حضور بیشتر مراجعین در جایگاه‌ها،توجه بهره‌براداران به نظارت‌مستمرورعایت دستورالعمل‌های سوخت‌گیری توسط اپراتورهای جایگاههای سی ان جی جلب نمود.

صنعتی ضمن ابراز امیدواری از اجرای طرح هوشمندسازی مجاری عرضه سی ان جی گفت با اجرای این طرح شاهد رفع بسیاری از مشکلات مطرح شده خواهیم بود.

در پایان کیوان‌ زند معاون مالی‌واداری منطقه ضمن جمع بندی‌مواردوتشکر از زحمات‌متصدیان، بهره برداران واپراتورهای جایگاه های سی ان جی از شهرداران شهرستانهای بیدخت ،رشتخوار وخواف بخاطر امتیازات کسب شده در ارزیابی گزارش بازدید کارشناسان منطقه در دو دوره شش ماهه با اهدای لوحی از سوی‌مدیرمنطقه قدردانی کرد.

گفتنی است: در دودوره متوالی ارزیابی شش ماهه ۳۲باب‌جایگاه عرضه‌سی‌ان‌جی درمنطقه‌تربت‌حیدریه‌، جایگاه‌های سی‌ان‌جی شهرداری بیدخت ، شهرداری رشتخوار و جایگاه سی‌ان‌جی خواف ۲ شهرداری خواف به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

 

منبع خبر:سايت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران