سه شنبه06/مهر/1400

همشهريان گرامی،

در راستاي صيانت از حقوق شهروندي مراجعين و جلوگيري از اتلاف وقت، جدول رسيدگي به شكايات كه شرح وظايف هر اداره را مشخص نموده است به شرح زير جهت اطلاع اعلام مي گردد.