دوشنبه03/آبان/1400

شهردار محمد میر بیدختی:

ضمن تبریک هفتم مهرماه روز آتش نشانی و خدمات ایمنی به کلیه فعالین این حوزه و گرامیداشت یاد و شهدایی که در راستاي حفظ ایمنی شهروندان جانشان را نثار کرده اند به استحضار شهروندان محترم مي رساند.

آتش نشانی و خدمات ایمنی را میتوان اصلی ترین و موثر ترین واحد شهرداری  در مواقع بحران نامید. در کل کشور آتش نشانی و خدمات ایمنی بر اساس درجه ، وسعت و جمعیت شهر ، در قالب سازمان يا واحد زیر نظر شهرداری انجام وظیفه می کند.

وظیفه این واحد تنها اطفاي حریق خلاصه نمی شود.مواردی مثل نجات افراد محبوس شده در زیر آور و خودرو های تصادفی، نجات افراد سقوط کرده در چاه و استخر، مقابله با حیوانات وحشی و موزی ، نجات مصدومین حوادث مربوط به چرخ گوشت ، حلقه های فلزی ، و در مجموع کلیه مواردی که درآن جان و مال شهروندان درمعرض خطر باشد در حوزه وظایف آتش نشانی و خدمات ایمنی است.

در شش ماهه سال دومسال 98 و نيز شش ماهه اول سال 99 پس از بازدید کارشناسان آتش نشانی استان اقداماتی در خصوص به سازی، نوسازی ، خرید در حوزه تاسیسات و تجهیزات آتش نشانی انجام گرفت .بیش از یک میلیارد ریال بابت هزینه تعمیرات و خرید تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز توسط  شهرداری پرداخت گردیده است.

    حوزه فعالیت قانونی واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محدوده و حریم شهر را شامل میشود که به استناد قوانین و دستور العمل های مربوطه و بنا به دستور فرماندار محترم بعنوان رئيس ستاد مديريت بحران شهرستان در مواقع لازم به خارج از حريم و حتي خارج از شهرستان نيز اعزام مي شوند.

اين در حالي است كه واحد آتش نشاني بيدخت داراي يك نيروي ثابت قراردادي و يك خودرو مي باسد.و در حال حاضر از ظرفيت ساير رانندگان بعنوان كشيك كمكي استفاده مي شود.

 برابر چارت سازماني مصوب شهرداري ، واحد آتش نشاني بيدخت بايستي 3 نيروي آتش نشان راننده داشته باشد كه در سال قبل اعلام نياز شده و منتظر نتيجه آزمون و اعلام استانداري محترم هستيم.

ارائه گزارش عملياتي آتش نشاني در طول 18 ماه گذشته توسط آقاي نعمت ا.. صفري

 در طول شش ماهه اول سال 99 تعداد تماس با شماره 125 كه منجر به اعزام خودرو گرديده 180 مورد بوده است. 13 مورد از آتش سوزي ها مربوط به مزارع و پارك هاي سطح شهر بود و 6 مورد حضور در محل تصادفات جاده اي و شهري داشتيم.

4مورد آتش شوزي در دامداري ها ،2مورد مربوط به مدارس بوده است. براي اطفاي حريق منازل ،مغازه ها و كارگاه هاب سطح شهر 5 مورد اعزام داسته ايم.

بر اساس تماس برخي مالكين واحد هاي عمومي 9 مورد بازديد كارشناسي در طول اين مدت داشته ايم .

در پايان از عموم شهروندان درخواست مي نمايم به جهت حفظ جان و مال خود مسائل ايمني و حفاظتي را در محل سكونت و محل كار خود رعايت نمايند.