جمعه20/تیر/1399

به مناسبت 7 مهرماه روز آتش نشاني وايمني مهندس مير بيدختي شهردارمحترم وآقاي اميني رياست محترم شوراي اسلامي شهر وجمعي از  پرسنل شهرداري

در محل ايستگاه آتش نشاني حضور يافتند وضمن تبريك روز آتش نشاني وايمني بااهداي لوح تقدير و هديه از زحمات آقاي صفري تقير به عمل آمد در پايان به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس و روز آتش نشاني و خدمات ايمني در گلزار شهداي گمنام حضور يافته وبا آرمانهاي شهدا تجديد ميثاق نمودند.