سه شنبه01/بهمن/1398

 به مناسبت هفته آتش نشاني وخدمات ايمني پرسنل آتش نشاني با حضور در مهدها وپيش دبستاني هاي بيدخت ، ضمن آموزش نكات ايمني مرتبط

با نونهالان در محيط مهد كودك و خانه را ياد آوري نمودند ودر پايان بازديد ايمني از كلاس ها بعمل آمد.