شنبه27/دی/1399

بنا به درخواست همشهريان محترم به ويژه شهرونداني كه در اولويت واگذاري واحد دامداري مي باشند، گزارش اقدامات انجام شده شورا و شهرداري از ابتدا تا كنون توسط

آقاي محمدمير بيدختي شهردار بيدخت به شرح ذيل ارائه گرديد:

با توجه به نارضايتي و مشكلات بهداشتي ناشي از نگهداري دام در محدوده شهري ،بخصوص در بافت قديم شهر ، احداث مجتمع دامداري در خارج از محدوده شهري در دستور كار شهرداري قرار گرفت.پس از پيگيري هاي متعدد و مكرر موضوع از ناحيه جهاد كشاورزي شهرستان و استان موافقت اوليه و كتبي در تاريخ 97/1/29 اخذ گرديد.با توجه به اينكه ظرفيت مورد درخواست شهرداري و شوراي اسلامي شهر به جهت تعداد واحد هاي دامداري داخل شهر و متقاضيان بيش از  300 واحد بود و از طرفي با توجه به مجتمع هاي دامداري شهرستان گناباد كه برخي هنوز داراي ظرفيت خالي بودند اخذ موافقت مجتمع با چنين ظرفيتي امكان پذير نبود، لاكن با پيگيري هاي مكرر و برگزاري جلسات متعدد در اسفند 97 با صدور موافقت اصولي مجتمع دامداري در قالب 2 فاز 100 واحدي 20 رأسي (هر فاز 2000راس دام گاوي شيري) موافقت گرديد.

نظر به اينكه ابتدا و برابر تصميم شهرداري و شوراي اسلامي شهر مقرر بود اين مجتمع در اراضي زين آبادكه متعلق به شهرداري و برخي مالكين خصوصي مي باشد احداث شود، شهرداري جهت توافق  با مالكين خصوصي وارد مذاكره شد و  به توافق رسيد .كليه استعلامات مورد نياز، پيگيري هاي اداري و تهيه نقشه هاي مربوطه جهت اين اراضي آماده گرديد كه متاسفانه علي رغم توافق كتبي شهرداري با مالكين خصوصي ، احدي از مالكين از توافق خارج و حاضر به واگذاري اراضي نگرديد و اين امر باعث اتلاف حداقل 8 ماه از پيگيري هاي قبلي گرديد. با توجه به اهميت موضوع و اخذ موافقت اوليه مقرر گرديد مجتمع در اراضي ملي احداث گردد و از ارديبهشت ماه 98 با تمركز برروي اراضي ملي از ناحيه جهاد كشاورزي ، منابع طبيعي ،دامپزشكي، و نظام مهندسي كشاورزي استان و شهرستان پيگيري ها متمركز گرديد.

برابر اعلام كتبي جهاد كشاورزي استان طي نامه شماره 8454/11 مورخ98/1/29 علاوه بر تعيين ظرفيت نهايي مجتمع شرايطي منجمله تشكيل شركت تعاوني و تعهد مبني بر ايجاد زير ساختها به شهرداري اعلام گرديد. از اين مرحله با توجه به ظرفيت محدود موافقت شده ،دامداري هاي سطح شهر و افرادي كه دام داشته ولي مستأجر مي باشند شناسايي شده و كتبي جهت مراجعه به شهرداري و تشكيل پرونده دعوت گرديدند.پس از ثبت نام و طي مراحل قانوني ، شركت تعاوني دامداري زين آباد بيدخت به شماره ثبت 1551 در تاريخ 98/3/12تأسيس و پروانه تأسيس شركت در تاريخ 98/3/28 صادر و دريافت گرديد.

برابر روال اداري معمول و پس از تعيين كارشناس مربوطه از طرف شركت هم پيمان بعنوان نماينده نظام مهندسي كشاورزي استان درشهرستان و انجام امور كارشناسي و بازديد هاي مكرر از اراضي ملي، زميني كه داراي شرايط لازم بود تعيين و نقشه كشي و مختصات مربوطه اعلام و جهت پيگيري اخذ موافقت اصولي و پروانه بهداشتي به مراجع مربوطه منعكس شد.

پروانه بهداشتي مجتمع به شماره ثبت 495375576 در تاريخ 3/7/98 صادر گرديد .پس از تكميل مدارك اعلامي و قبول شرايط جهاد كشاورزي كه طي نامه صدرالاشاره اعلام شده بود توسط شهرداري و چند مرحله بررسي نقشه ها و رفع ايرادات وارده توسط كارشناسان محترم اداره بهبود توليدات دامي استان سرانجام در تاريخ 98/9/21 موافقت اصولي مجتمع طي شماره 555719489 صادر گرديد.

بلا فاصله و پس از دريافت موافت اصولي موضوع به جهاد كشاورزي شهرستان جهت دريافت زمين منعكس گرديدكه درخواست شهرداري كه به نيابت از شركت تعاوني به امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان منعكس گرديد.در حال حاضر موضوع دريافت زمين در حال پيگيري است،كه ظرف همين هفته با هماهنگي نماينده محترم شهرستان موضوع در استان حضوري نيز پيگيري خواهد شد.

در پايان از تمامي دست اندر كاران امر به ويژه مديريت و كارشناسان محترم جهاد كشاورزي شهرستان ،مديرعامل و كارشناسان محترم شركت هم پيمان ،رياست و كارشناسان محترم منابع طبيعي شهرستان رياست و كارشناسان محترم دامپزشكي شهرستان واستان رياست و كارشناسان محترم اداره بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي استان و رياست و كارشناسان محترم نظام مهندسي كشاورزي استان و نماينده محترم شهرستان ،فرماندارمحترم شهرستان و كليه ادارات  و نهاد هايي كه مساعدت كردند.

تقدير و تشكر مي نماييم.ان شاء ا... در ادامه نيز ياريگر ما باشند كه موضوع دريافت زمين و احداث مجتمع هر چه سريعتر وارد مراحل اجرايي گردد.

 

پروانه تاسيس

پروانه بهداشتي

 

 

موافقت اصولي