جمعه28/شهریور/1399

قابل توجه كليه رانندگان محترم وسايل نقليه سنگين


  (( اطلاعيه ))

قابل توجه كليه رانندگان محترم وسايل نقليه سنگين

با توجه به لزوم رعايت توصيه هاي بهداشتي جهت جلوگيري از گسترش ويروس كرونا و پيرومصوبات جلسه ستاد پيشگيري از بيماري كرونا ويروس ، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به انتقال خودروي خود به پاركينگ اقدام نمائيد. بديهي است با توجه به مشكلات بهداشتي ايجاد شده ناشي از تردد و حضور كاميون ها در سطح شهر و درخواست هاي مردمي ، در صورت عدم اقدام برابر مقررات برخورد قضايي صورت خواهد گرفت.

محمد مير بيدختي

شهردار بيدخت